Inschrijfformulier:.

Betaling contributie:
Het maandelijkse lesgeld zal voor aanvang van het nieuwe dansseizoen kenbaar worden gemaakt in de nieuwsbrief en op de website. De contributie bedraagt voor een lesjaar (van september t/m juni) 10 x het maandbedrag. De
betaling van de maandcontributie dient voorafgaand aan de betreffende maand plaats te vinden en uiterlijk op de laatste dag van de voorafgaande maand binnen te zijn.

Het is mogelijk om je tussentijds (in de loop van het jaar) voor de lessen in te schrijven. Je
betaalt dan de eventueel resterende weken van de betreffende maand en de resterende
maanden van het betreffende seizoen.